สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] เทวดามีจริงหรือ ?

  • 2024,Jun 21
  • 2,991

[ ตอบ ] มี

[ ถาม ] ทำไมไม่เห็นเจอบ้างเลย

[ ตอบ ] เขาอยู่ในเทวโลก ส่วนเราอยู่มนุษย์โลก ปลาทู กับ ลิง มีอยู่จริง แต่มันไม่เคยเห็นกันเลย

[ ถาม ] เทวดามี ๑๖ ชั้นฟ้า หรือ 

[ ตอบ ] ตามพุทธศาสนามีแค่ ๖ ชั้น พรหมโลกมี ๒๐ ชั้น

[ ถาม ] อยากเป็นเทวดา ควรทำอย่างไร 

[ ตอบ ] ให้ทานและรักษาศีล เป็นพรหมให้ทำสมาธิด้วย 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว