คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

คิดแต่ว่าไม่อยากตาย แล้วจะไม่ตายหรือ ? ก็ต้องตายอยู่ดี

  • 2022,Dec 06
  • 2144


เมื่อนึกถึงความตายแล้วจะต้องทำอย่างไร ? จึงจะไม่หดหู่ ไม่กลัวตาย

...

มีใครบ้างที่จะไม่กลัวตาย ... มี คนที่เข้าใจในพระธรรมแล้ว เขาไม่ได้มีธรรมะเอามาไว้ให้กลัวตาย เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะกลัวตาย เกิดมาไม่กลัวร้อน ไม่กลัวหนาว ไม่กลัวหิว ไม่กลัวอด ไม่กลัวเจ็บ ไม่กลัวป่วย ไม่กลัวถูกด่าถูกแช่ง ไม่กลัวคนเกลียดคนนินทา ไปกลัวทำไม ? มันต้องเจออยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ ได้ยินมาแล้วว่าเป็นโลกธรรม เป็นสิ่งที่จะต้องปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ ทุกคนจะต้องประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ แล้วเราจะไปกลัวมันได้อย่างไร ?

...

มันเป็นของคู่โลกใบนี้ เจอก็เจอ เมื่อเจอแล้วทำอย่างไร ? เอาธรรมะ เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ ...