คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

การระลึกถึงพระคุณต้องนึกถึงต้นกำเนิด

  • 2024,Jun 21
  • 805

การระลึกถึงพระคุณต้องนึกถึงต้นกำเนิด เก่งมากเลยคุณแม่รักษาครรภ์มาได้บริบูรณ์ เก่งมากเลยคุณพ่อ ที่มีเชื้อที่แข็งแรง ทำให้เราออกมาบริบูรณ์ด้วยสติปัญญาไม่อย่างนั้นเราคงไม่เจอพระพุทธเจ้า
...
เราหมดสิทธิ์เลยที่จะเนรคุณในสองคน เนี่ย จะว่าสองคนนี้ไม่ดีด้วยประการใดๆไม่ได้เลย เรื่องนิสัยพ่อนิสัยแม่ เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราหมดสิทธิ์ที่จะเกลียดที่จะชัง ที่จะดูถูกดูหมิ่นดูแคลนทั้งหลาย ที่จะว่าไม่สำคัญนี่หมดสิทธิ์ 
....
แต่ใช่ ด้วยนิสัยของมนุษย์ คนเหล่านั้นก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็จะคิดจะพูดอะไรไปตามประสาของของมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งไม่ถูกใจลูกเลย ไม่ถูกใจเราเลย อย่างนั้นก็ยกไว้
...
แต่อันว่าบุญคุณนั้นแยกไว้ต่างหากแล้ว มีพระคุณกับเราเหลือเกิน ถึงแม้ท่านจะไปเป็นโจร เป็นนางโจรนายโจรก็เถอะ ฉันเกลียดพ่อฉันเหลือเกินเป็นโจรเป็นผู้ร้าย ไม่ได้ จะเนรคุณจะตัดพ่อตัดลูกไม่ได้เลย 
...
การระลึกถึงพระคุณ นี่ต้องนึกถึงต้นกำเนิด อาจจะไม่ชอบพ่อดื่มเหล้าแม่เมาเบียร์ เลยเกลียด ไม่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมเลยเกลียด ไม่เกี่ยวหรอก
...
อันว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบ ถ้าได้อยู่ในศีลในธรรมจะดีใจมาก แต่เมื่อไม่อยู่ในศีลในธรรม ก็ไม่จงเกลียดจงชังหรอก ไม่ก่นด่า ไม่ดูถูกดูหมิ่นหรอก ว่าจะเลวกว่าเรา ต่ำกว่าเราเป็นไปไม่ได้
...
เพราะคือต้นตอต้นเชื้อของเรา เขาก็ดีในระดับหนึ่งแล้ว เก่งมากเลยคุณแม่รักษาครรภ์มาได้บริบูรณ์ เก่งมากเลยคุณพ่อ ที่มีเชื้อที่แข็งแรง ทำให้เราออกมา บริบูรณ์ด้วยสติปัญญา ไม่อย่างนั้นเราคงไม่เจอพระพุทธเจ้า 


หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย อุตรดิตถ์ 
5 ธันวาคม 2560