คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

[ ชีวิตแบบย้อนศร ] พึงเอาความรัก-ชนะ-คนที่เกลียดชังเรา ... พึงเอาชนะคนที่โลภ-ด้วยการให้ 

  • 2024,Feb 21
  • 2279

เหมือนมันย้อนศรนั่นแหละ ใช้ชีวิตแบบย้อนศร ซึ่งมันจะย้อนให้ยาก แต่ถ้าใครย้อนได้ มันก็จะแก้ไขปัญหา แก้ไขทุกข์ไปได้ มันก็จะไม่ทุกข์ 

ดังนั้นจึงว่าที่พระพุทธเจ้าสอน ที่ว่าพระธรรมน่ะ ที่ว่าธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ เนี่ย  คือ สอนการใช้ชีวิตประจำชาติของเรา จะพูดว่าประจำวันก็ได้ แต่เมื่อต้องใช้ทุกวันก็เลยเรียกชาติซะเลย ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่มั้ง

หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต
ส่วนหนึ่งจากการบรรยายธรรมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564