คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

บรรลุด้วยสติ ไม่ใช่เพราะจดจำคาถาบทสวดได้เยอะได้มาก อย่าไปหลงประเด็น

  • 2024,Jun 22
  • 836


บรรลุด้วยสติ ไม่ใช่เพราะจดจำคาถาบทสวดได้เยอะได้มาก อย่าไปหลงประเด็น

พูดภาษาบาลีไม่ถูกสวดมนต์ไม่ได้ ไม่เป็นไร ขอให้มีสติเถอะ ก็เดิมทีที่เขาบรรลุธรรมกันรึ่มๆ น่ะ ยังไม่ได้คิดบทสวดเลย ยังไม่มีกาพย์มีกลอนเลย เจ้าบทเจ้ากลอนยังไม่เกิด บรรลุได้อย่างไรล่ะ บรรลุด้วยสติไม่ใช่เพราะจดจำคาถาบทสวดได้เยอะได้มาก อย่าไปหลงประเด็น 
....
เคยเห็น อวดกันเรื่องใครสวดได้มากบทกว่า บทยาวๆ ได้ ไอ้ที่พูดออกมานี่ สวดได้แต่ไม่ได้ผล ทำไม เอ๊า ตัวอวดออกมาตัวเบอเริ่มเทิ่ม ตัวเองสวดได้ สาไถ (อวด) ไง คนสวดไม่ได้กลายเป็นดี เพราะไม่มีอะไรอวดไง


หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย อุตรดิตถ์ 
22 กันยายน 2563